Wordt het klimaatakkoord in gevaar gebracht?

Biomassa

Motie voor het staken in stoken biomassa

De subsidie op de biomassa die bijgestookt moet gestaakt worden. Althans, dit vind de Tweede Kamer. De efficiëntie is niet geweldig en het geld kan beter anders besteedt worden is de algemene mening. Biomassa bijstoken is milieutechnisch gezien interessant in combinatie met een kolencentrale omdat de emissie van koolstofdioxide stukken lager zijn, dan een kolencentrale zonder biomassa bijstook. Maar om een degelijke bijstook te hebben worden de houtpellets die hiervoor gebruikt worden geïmporteerd. De subsidie moet erbij om het economisch interessant te houden.

Zijn er dan alternatieven?

Minister Henk Kamp geeft aan dat de biomassa noodzakelijk is om de 14% uit het klimaatakkoord te behalen. Hij gebruikt dit als een excuus om de biomassa te blijven subsidiëren. In diverse artikelen werden alternatieven opgesomd om beter om te gaan met biomassa. Zoals het versneld toepassen van installaties van zonnepanelen of biogasketels waar soms ook subsidie voor aangevraagd kan worden. Echter ziet Minister Kamp hier geen brood in om dit op te vangen. Hoewel er al voorgerekend is, claimt Minister Kamp dat het niet reëel is om goedkoper de 25 PJ op te vangen die aan tekort ontstaat wanneer de biomassa subsidie stopt. De zoektocht naar een geschikte energievervanger is nog bezig.

Sabotage op Henk Kamp?

henk kamp
De andere leden van de Tweede Kamer zijn het hier duidelijk niet mee eens en stemde afgelopen dinsdag om de 3 miljard euro aan subsidie nog even tegen te houden zolang er nog niet besloten is om de kolencentrales open te houden. Niet alleen een hoger percentage aan duurzame energie is namelijk belangrijk, ook de uitstoot van CO2 moet sterk terug gedrongen worden. De rechter heeft tenslotte een uitspraak gedaan dat er verplicht een reductie van 20% uitstoot moet plaatsvinden ten opzichte van 1990. VVD is niet heel blij met de motie van hun coalitie partij PvdA. “Minister Kamp wordt gewoon pootje gelicht.” claimt André Bosman. Dit zegt hij in steun van het Klimaatakkoord die in gevaar komt als et bijstoken van biomassa niet gaan plaatsvinden. Of Minister Kamp zich aan de motie houdt valt nog te bezien. 1 Maart zouden de inschrijvingen voor deze subsidie ingaan.