Europese energie efficiëntie, hoe ziet de weg eruit

EU

Tot en met 29 januari 2016 is het mogelijk om feedback te geven op de richtlijnen van energie-efficiëntie van de Europese Unie. Het zal dus niet lang meer duren voordat de openbare consultatie van de Europese Commissie over de regels en richtlijnen van energie-efficiëntie zal sluiten.

Energie richtlijnen

De richtlijnen die voor energie-efficiëntie die in december 2012 in werking is getreden, stelt bindende maatregelen om de EU te helpen de 20 procent energie-efficiëntie te bereiken in 2020. Nationale overheden moesten minstens 3 procent van gebouwen die zij bezitten en bezetten elk jaar een energiezuinige renovatie geven. Grote bedrijven moeten mee doen aan een regelmatige energie-audits om energiezuinige maatregelen te treffen. Dit zijn maar twee voorbeelden van de vele maatregelen die volgens afspraak getroffen moesten worden.

Ontwikkeling van energie en richtlijnen

De Europese Raad heeft in oktober 2014 een overeenstemming bereikt over de doelstelling van het opslaan van minstens 27 procent energie in 2030. De commissie had als opdracht om in 2020 de progressie van deze doelstelling te bespreken. Een van de belangrijkste doelstellingen van de EU Energie Unie is om de energie-efficiënte te behandelen als energiebron in zijn eigen recht. De bestaande EU-regels zullen in de loop van tijd aangepast worden gezien de nieuwe doelstellingen en ontwikkelingen.

Hier kan je feedback nog geven tot 29 januari